KRYEFAQJA » LAJME » Cilësia karburanteve, mbikqyrje nga Inspektoriatin Shtetëror Teknik dhe Industrial
Vëzhgim: Konsumatorëve të naftës nuk u tregohet origjina e saj!

Cilësia karburanteve, mbikqyrje nga Inspektoriatin Shtetëror Teknik dhe Industrial

Cilesia e karburanteve ne vendin tone tashme mbikqyret qe te jete ne standartet e bashkimit europian, kjo edhe ndryshimeve te ardhura ne legjislacion. Ne inspektoriatin Shtetëror Teknik dhe Industrial eshte laboratori i standarteve europiane ne te cilin behen matjet per karburantet qe tregtohen ne vendin tone.

Jetëgjatësia e mjeteve që qarkullojnë në Shqipëri eshte nje tjeter problem per mbdotjen e ambjentit por keto mjete nuk mund te dalin nga qarkullimi per sa kohe jane te certifikuar nga institicionet pergjegjese.

Shqipëria nuk është një vënd që ndikon në rritjen e shkarkimeve serrë, ne rang global por gjithesi eshte neshkruese dhe zbatuse e te gjitha ligjeve nderkombetare per mbrojtjen e mjedisit.