KRYEFAQJA » LAJME » Rriten shqetësimet për radikalizmin, ekstremizmin e dhunshëm dhe luftëtarët e huaj

Rriten shqetësimet për radikalizmin, ekstremizmin e dhunshëm dhe luftëtarët e huaj

Ekspertë dhe zyrtare të vendeve të Europës Juglindore (SEE) u mblodhën në Tiranë për të diskutuar dhe për të rënë dakord mbi rekomandimet praktike dhe hapat e ardhshëm në luftën kundër radikalizmit, ekstremizmi i dhunshëm, terrorizmit dhe luftëtarëve të huaj terroriste në rajon. Konferenca rajonale u organizua nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal (RÇ) dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë.
Edhe pse radikalizmit, ekstremizmit të dhunshëm, terrorizmit dhe luftëtarëve të huaj terroristë nuk janë krejt të reja Rajoni dhe Evropa në tërësi janë përballur me rritjen e nivelit të kërcënimeve të sigurisë në dy vitet e fundit, të cilat ndikojnë negativisht në ekonomi dhe në gjithë shoqërinë.
“Evropa ka njohur rreziqet dhe doli me përgjigjet adekuate me Strategjinë Kundër Terrorizmit të BE-së,” tha Sekretari i Përgjithshëm i Këshilli për Bashkëpunim Rajonal, Goran Svilanovic në fjalën e hapjes duke shtuar se “rajoni nuk ka mbetur prapa në përgjigjet e tij ndaj sfidave të sigurisë “. KBR-ja ka zhvilluar Platformën Rajonale për ndalimin e radikalizimit dhe të dhunshëm dhe luftëtarëve të huaj terroristë. Ajo ka synuar forcimin e koordinimit dhe bashkëpunimit në luftimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në nivel kombëtar dhe rajonal nën ombrellën politike të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP). KBR ka përqëndruar përpjekjet për ngritjen dhe zhvillimin e bashkëpunimit rajonal dhe koordinimit, hulumtimit, ndërgjegjësimit, parandalimin dhe rehabilitimin. “Megjithatë, përgjigje adekuate ndaj këtyre sfidave të përbashkëta qëndron në veprimin e përbashkët që kërkon bashkëpunim më të madh rajonal dhe më shumë përpjekje të bashkërenduara. Secila nga agjencitë qeveritare, organizatat, iniciativat, rrjetetet, dhe subjektet e përfaqësuara këtu ka një rol për të luajtur për të kontribuar në parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit duke e bërë rajonin tonë një vend më të sigurt. Të gjithë ne në këtë tryezë sjellim përvoja të vlefshme dhe njohuri që mund të na çojnë në plotësimin e qëllimeve tona”, tha zoti Svilanoviç.
Zonja Odeta Barbullushi, Zëvendësministre e Punëve të Jashtme të Shqipërisë falenderoi KBR për organizimin e Konferencës dhe për përpjekjet për të mbledhur të gjithë aktorët përkatës të angazhuar në parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm. “Bashkëpunimi më i mirë dhe koordinimi më i madh në aktivitetet rajonale që kanë për qëllim parandalimin dhe luftën ndaj ekstremizmit të dhunshëm është një domosdoshmëri, aq më tepër që shqetësimet sa i përket sigurisë janë vazhdimisht në rritje për shkak të zhvillimeve globale. Ne i mirëpresim dhe mbështesim aktivitetet e KBR-së në këtë fushë, veçanërisht Platformën Rajonale të EJL për ndalimin e radikalizimit ekstremizmit të dhunshëm dhe luftëtarëve të huaj terroristë, e cila është projektuar për këtë qëllim – për të forcuar koordinimin dhe bashkëpunimin rajonal në luftën kundër këtyre sfidave, sepse, siç kemi dëshmuar në vitet e fundit, radikalizimi dhe ekstremizmi i dhunshëm nuk do të ndalet në kufijtë politikë, por synon rajonet më të gjera që prekin shoqëritë e shumta “, tha zonja Barbullushi duke përshëndetur pjesëmarrësit në konferencë.
Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian pjesëmarrës në Konferencën theksuan rëndësinë e legjislacionit anti-terrorizmit, i cili tashmë është ndryshuar në vendet e zgjerimit të cilët ” kanë armatosur veten me mjetet më të fuqishme për t’iu kundërvënë këtyre dukurive”, siç thuhet edhe në Paketën e Zgjerimit 2016, por përfaqësuesi BE shtoi se më shumë duhej bërë për të luftuar radikalizimin.
Kjo ngjarje në shkallë rajonale shërben edhe si një mjet për rritjen e ndërgjegjësimit, dhe një platformë për shkëmbimin e informacionit, pikëpamjeve dhe praktikave të mira mes të gjithë aktorëve kryesorë aktive në luftën kundër terrorizmit (CT), si dhe parandalimin dhe luftimin e të ekstremizmit të dhunshëm (P-CVE) në rajon. Pjesëmarrësit ranë dakord të organizojnë konferenca vjetore mbi koordinimin rajonal në format të ngjashëm, për të matur progresin e arritur deri më tani dhe për të sugjeruar mënyra se si përpjekjet e përbashkëta mund të jetë më efikase dhe më të koordinuara.