KRYEFAQJA » Radio Tirana 3

Radio Tirana 3

Radio Tirana nё gjuhё tё huaj transmeton çdo ditё nga e hёna deri tё shtunёn, nё shtatё gjuhё:

anglisht, frёngjisht, greqisht, gjermanisht, italisht, serbisht dhe turqisht.

Emisionet mund tё ndiqen nё streaming nё faqen e internetit www.rtsh.al/radio-tirana-3/ ose duke klikuar kёtu

Oraret e transmetimit pёrditёsohen me ndryshimin e orёs dimёrore tё djelёn e fundit tё muajit tetor dhe ndryshimin e orёs verore tё djelёn e fundit tё muajit mars.

Emisioni ne gjuhёn

Orari

Ditёt

Transmetimi

Angleze

18:00-18:30

22:00-22:30

00:00-00:30

03:30-04:00

08:00-08.30

10:30-11:00

13:30-14:00

E hёnё-e shtunё

www.rtsh.al

Franceze

19:30-20:00

23:00-00:00

03:00-03:30

07:00-07:30

12:00-12:30

15:00-15:30

E hёnё-e shtunё

www.rtsh.al

Greke

17:45-18:00

22:45-23:00

02:00-02:15

10:15-10:30

13:15-13:30

E hёnё-e shtunё

www.rtsh.al

Gjermane

18:30-19:00

20:00-20:30

21:30-22:00

05:30-06:00

07:30-08:00

11:00-11:30

14:00-14:30

E hёnё-e shtunё

www.rtsh.al

Italiane

19:00-19:30

21:00-21:30

23:00-23:30

02:30-03:00

06:30-07:00

11:30-12:00

14:30-15:00

E hёnё-e shtunё

www.rtsh.al

Serbe

17:30-17:45

22:30-22:45

02:15-02:30

10:00-10:15

E hёnё-e shtunё

www.rtsh.al

Turke

20:30-21:00

00:30-01:00

06:00-06:30

08:30-09:00

12:30-13:00

15:30-16:00

E hёnё-e shtunё

www.rtsh.al