Njoftim për vend vakant ne Njësinë Teknike

Njoftim për vend vakant pune në RTSH

Njoftim për vende vakant

Njoftim për vend vakant pune

Njoftim për vend vakant Drejtor në Departamentin e Prodhimit

Njoftim për vend vakant pune

Njoftim për vend vakant në RTSH

Njoftim për vend vakant

Njoftim për vende vakante në Drejtorinë e Përgjithshme

Njoftim për vend vakant në Drejtorinë e Përgjithshme

Njoftim për vend vakant në Njësinë Teknike

Njoftim për vend vakant violinë në Orkestrën e RTSH

Audicion violinë orkestra e RTSH, datë 23.11.2022

Njoftim për vend vakant Orkestrant i III (bastub)

Audicion në OSRTSH për Bastub, datë 22.11.2022

Njoftim për vend vakant Orkestrant i III (trombon)

Audicion i trombonit të 3, datë 22.11.2022

Njoftim për vend vakant Redaktor Programacioni në Njësinë e Programeve

Njoftim për vend vakant në RTSH

Njoftim për vend vakant pune në RTSH

Njoftim për Drejtues në Njësinë e Programeve

Njoftim për Drejtor në Qendrat Vendore Audiovizive

Njoftim për vend vakant gazetar në QVA Korçë

Njoftim për vend vakant në Drejtorinë e Përgjithshme

Vend vakant në Njësinë e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve