Njoftim për vende vakante pune në Radio Televizionin Shqiptar

Njoftim për vende vakante në QVA

Njoftim për vende vakante pune në RTSH

Njoftim për vende vakante pune

Njoftim per vende vakante pune

Shprehje interesi për realizimin e prodhimeve audiovizive në RTSH

Njoftim për vende vakante pune në RTSH

Vacancy announcement: “Artistic Director” in ART’s Symphony Orchestra

Njoftim për vend vakant: “Udhëheqës artistik” në Orkestrën Simfonike të RTSH-së

Njoftim për vend vakant: Teknik Autobuzi

Njoftim për vend vakant: Kryeteknik

Njoftim për vend vakant: Teknik figure i II

Njoftim për vend vakant "Operator Playout"

Njoftim për shprehje interesi: Operator

Njoftim për vend vakant: Grafist

Njoftim për vend vakant: Manaxher Marketingu

Njoftim për vend vakant: Webmaster

NJOFTIM PЁR VEND VAKANT "Specialist IT (i dytë)", në Sektorin e IT, në Njësinë e Teknikës.

Njofitm për vend vakant: Drejtor për Qëndrat Vendore të RTSH

Njoftim për vend vakant: Përgjegjës në Sektorin e IT.

Njoftim për vende vakante pune

Orkestra Simfonike e RTSH shpall vende vakante pune

Njoftim për vende vakante

    1. Zëvendësdrejtor të Përgjithshëm
    2. Drejtues në Njësinë e Programeve
    3. Drejtues në Njësinë e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve
    4. Drejtues në Njësinë e Teknikës.

Njoftim për vend vakant

Drejtues në Departamentin e Prodhimit

Njoftim për shprehje interesi