Njoftim për vend vakant pune në Njësinë Teknike

Vend vakant në pozicionin “Inxhinier IT”, në Drejtorinë e Teknologjisë dhe Informacionit

Vend vakant në pozicionin “Specialist IT”, në Drejtorinë e Teknologjisë dhe Informacionit

Vend vakant në pozicionin “Teknik turni” në Stacionin Gllave të Tepelenës

Vend vakant pune në pozicionin “Teknik turni”

Vende vakante pune në Njësinë Teknike në RTSH

Njoftim për vende vakante në Departamentin e Prodhimit në RTSH

Njoftim për vende vakante në Drejtorinë e Përgjithshme të RTSH

Njoftim për vend vakant në Njësinë e Programeve në RTSH

Njoftim për vende vakante në Njësinë e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve në RTSH

Vend vakant pune në pozicionin “Grafist” në QVA Kukës

Njoftim për vend vakant në Njësinë e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve

Njoftim për vënd vakant në QVA Korçë

Njoftim për vende vakante pune në RTSH

Njoftim për vende vakante në Njësinë e Teknikës në RTSH

Njoftim për vend vakant Operator në RTSH

Njoftim për vend vakant Inxhinier IT në RTSH

Njoftim për vend të lirë pune “recepsionist” në RTSH

Njoftim për vend të lirë pune "grafist” në RTSH

Njoftim për vend të lirë pune specialist në WEB në RTSH

Njoftim për vend vakante pune

Njoftim për vende vakante pune në Radio Televizionin Shqiptar

Njoftim për vende vakante në QVA

Njoftim për vende vakante pune në RTSH

Njoftim për vende vakante pune