Vend vakant “Gazetar” në Qendrën Vendore Audiovizive Kukës

Vend vakant “Asistent finance marketingu” në Drejtorinë e Shitjes dhe Promocionit

Vend vakant “Kryeredaktor” në Kanalin RTSH1 në Njesinë e Programeve

Njoftim për vend vakant në Njësinë Teknike në RTSH

Vende vakante pune në Njësinë Teknike në RTSH

Vend vakant “Përgjegjës në Sektorin e Marrëdhënieve Ligjore” në Drejtorinë Juridike

Vend vakant “Specialist IT” në Drejtorinë e Teknologjisë dhe Informacionit

Vend vakant “Drejtor” i Transmetimeve Lokale

Konkurs për kontratë të përkohshme (zëvendësues) në pozicionin Gazetar në QVA Gjirokastër

Vend vakant (zëvendësues) në pozicionin Koordinator RTSH 2/RTSH 3

Vend vakant për pozicionin “Specialist” në Sektorin e Prokurimeve

Njoftim për vend vakant “Punonjës pastrimi” në Qendrën Vendore Audiovizive Shkodër

Vend vakante në Njësinë Teknike

Vend vakant "Kameraman i emisioneve në terren"

Vend vakant për “Timpan solo” Kategoria e parë në Orkestrën Simfonike të RTSH

Vend vakant për pozicionin “Kordinator dhe bibliotek muzikore” në Orkestrën Simfonike

Vend vakant për pozicionin “Dirigjent” në Orkestrën Simfonike të RTSH

Vend vakant (zëvendësues) Specialist në Sektorin e Pagave në Drejtorinë e Ekonomisë

Vend vakant për pozicionin “Violinë e parë Solist” në Orkestrën Simfonike të RTSH

Konkurs “Violinë e parë Solist” në Orkestrën Simfonike të RTSH

Vend vakant (zëvendësues) në pozicionin “Assistent i Zv/Drejtorit të Përgjithshëm”

Përgjegjës laboratori” në Laboratorin Qendror të Transmetuesve në RTSH

Vend vakant "Kryeredaktor lajme” në Drejtorinë e Komunikimit në UEB dhe Rrjetet Sociale

Vend vakant pune “Grafist” për kontratë të përkohshme (zëvendësues) në RTSH

Vend vakant pune “Grafist” në Sektorin e Grafikës së Sportit në RTSH