KRYEFAQJA » Tag Archives: gjeoportal

Tag Archives: gjeoportal

Saktësim të hartave kadastrale, dhe planifikim të investimit të pronave

asig, gjeoportal, hartat kadastrale, kufinjte

Harta Unike dixhitale, e hartuar dhe menaxhuar nga Autoriteti Shtetëror, gjeohapsinor ofron 46 shërbime online të cilat shërbejnë për politikëbërjen dhe menaxhimin institucional por jo vetëm. Çdo i interesuar, referuar portalit, ku ekzistojnë 2.2 milionë parcela, me 2400 zona kadastrale, drejtuar njësive vendore për informacion, jo vetëm mund të konfirmojë …

Më shumë