Njoftim për hapjen e konkurrimit publik të realizimeve audiovizive II

Njoftim publik për Prodhimin e Pavarur: Serial televiziv

Njoftim publik për prodhimet e pavarura

Njoftim publik

Njoftim publik për prodhimet e pavarura

Njoftim publik për prodhimet e pavarura - Film

Njoftim publik për prodhimet e pavarura – Dokumentar

Njoftim publik

Public announcement regarding independent productions

Njoftim publik për prodhimet e pavarura

Public announcement for member’s of The Independent Productions Evaluation Council

Njoftim publik për anëtar këshilli Vlerësues të Prodhimeve të Pavarura

Njoftim për hapjen e konkurrimit publik të realizimeve audiovizive I

Financim i prodhimit të programeve të pavarura të transmetimit audioviziv

Formular për financimin e projektit nga fondi i prodhimit të pavarur

Shpallje e konkurimit publik për realizimin e një seriali televiziv

Njoftim për hapjen e konkurrimit publik - Prodhim filmik, Dokumentar (Realizuar viti 2020)

Njoftim për hapjen e konkurrimit publik - Program audioviziv, Cikël emisionesh televizive ( Realizuar viti 2020)

Konkurs për rikonceptimin e identitetit, logos, sinjalistikës dhe siglave grafike per kanalet e platformës RTSH ( Realizuar viti 2020)