REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2020

Shpenzimet e Festivalit të 58-të të Këngës në RTSH

Shpenzimet e Festivalit të 57-të të Këngës në RTSH

Shpenzimet e Festivalit të 56-të të Këngës në RTSH

Shpenzimet e Festivalit të 55-të të Këngës në RTSH