Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, janar–mars 2024

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2023

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Koordinatore

Kristjana Mici

e-mail: k.mici@rtsh.al

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2020

Shpenzimet e Festivalit të 58-të të Këngës në RTSH

Shpenzimet e Festivalit të 57-të të Këngës në RTSH

Shpenzimet e Festivalit të 56-të të Këngës në RTSH

Shpenzimet e Festivalit të 55-të të Këngës në RTSH