Njoftim për vend vakant "Specialist" në Sektorin e Marrëdhënieve Ligjore

Njoftim për vend vakant "Përgjegjës Departamenti Teknik TV" në Njësinë Teknike

Njoftim për vend vakant "Drejtor fotografie" në Departamentin e Prodhimit

Njoftim për vend vakant "Specialist (promocioni)" në Sektorin e Promocionit

Njoftim për vend vakant "Redaktor" në Departamentin e Sportit

Njoftim për vend vakant "Përgjegjës i sektorit të studiove" në Departamentin e Prodhimit (2)

Njoftim per vend vakant Pergjegjes i Sektorit te Studiove ne Departamentin e Prodhimit

Njoftim për vend vakant "Operator lajme" në Sektorin e Operatorëve

Njoftim për vend vakant "Përgjegjës" në Sektorin e Grafikës Programore

Njoftim për vend vakant "Përgjegjës sektori" në Sektorin Teknik dhe Mirëmbajtje

Njoftim për vend vakant "Kryeredaktor RTSH 1"

Njoftim për vend vakant "Teknik montazhi" në QVA Kukës

Njoftim për vend vakant "Gazetar" në QVA Kukës

Njoftim për vend vakant "Teknik figure I" në Departamentin Teknik TV

Njoftim për vend vakant "Përgjegjës" në Sektorin e Promocionit

Njoftim për vend vakant "Teknik zëri II" në Departamentin Teknik TV

Njoftim për vend vakant "Specialist marketingu" në QVA Gjirokastër (2)

Njoftim për vend vakant "Gazetar II" në Departamentin e Sportit

Njoftim për vend vakant "Përgjegjës" në Sektorin e Marrëdhënieve Ligjore

Njoftim për vend vakant "Montazh audio" (Spektakle, filma, evente, reklama)

Njoftim për vend vakant "Specialist" në Sektorin e Promocionit (2)

Njoftim për vend vakant "Montazhier për lajme" (2)

Njoftim për vend vakant "Gazetar I" në Departamentin e Sportit

Njoftim për vend vakant "Monitorues", Gazetar i II-të në Departamentin e Programeve Radiofonike

Njoftim për vend vakant "Grafist" në Sektorin e Grafikës së Sportit

Njoftim për vend vakant "Grafist" në Sektorin e Grafikës së Promocionit