Njoftim për vend vakant "Gazetar I" në Sektorin e Sociales

Njoftim për vend vakant "Redaktor përgjegjës" në RTSH 24

Njoftim për vend vakant "Moderator/Redaktor" në Njësinë e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve II

Njoftim për vend vakant "Specialist profilaktike zëri" në Njësinë Teknike

Njoftim për vend vakant "Montazhier për lajme" në Njësinë e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve

Njoftim për vend vakant "Teknik transmetimi" në Njësinë Teknike

Njoftim për vend vakant "Teknik autobusi" në Sektorin e Transmetimeve Satelitore dhe Lëvizëse II

Njoftim për vend vakant "Operator playout" në Njësinë Teknike

Njoftim për vend vakant "Gazetar titrist" në Njësinë e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve

Njoftim për vend vakant "Përgjegjës" në Sektorin e Rivitalizimit të Arkivit

Njoftim për vend vakant "Regjisor" në Sektorin e Rivitalizimit të Arkivit

Njoftim për vend vakant "Koordinator" në RTSH 1 në Njësinë e Lajmeve

Njoftim për vend vakant "Specialist në Komunikimet në UEB dhe Rrjetet Sociale"

Njoftim për vend vakant "Specialist" në Departamentin e Ekonomisë

Njoftim për vend vakant "Redaktor përgjegjës" në RTSH 24 në Njësinë e Lajmeve

Njoftim për vend vakant "Kameraman lajmesh" në Departamentin e Prodhimit

Njoftim për vend vakant "Teknik turni" në Njësinë Teknike

Njoftim për vend vakant "Gazetar I" në Sektorin e Politikës III

Njoftim për vend vakant "Teknik zëri II" në Njësinë Teknike

Njoftim për vend vakant "Gazetar përkthyes (turqisht)" në Redaksinë e Gazetarëve të Gjuhëve të Huaja

Njoftim për vend vakant "Regjisor i emisioneve tematike" në Departamentin e Prodhimit II

Njoftim për vend vakant "Monitorues (Gazetar I)" në Departamentin e Programeve Radiofonike

Njoftim për vend vakant "Gazetar I" në Sektorin e Politikës II

Njoftim për vend vakant "Kameraman i emisioneve në studio" në Departamentin e Prodhimit II

Njoftim për vend vakant "Përgjegjës" në Sektorin e Regjistrim-Transmetimit