REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKO-FINANCIARE TË VITIT 2021

REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKO-FINANCIARE TË VITIT 2020

REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKO-FINANCIARE TË VITIT 2019

REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKO FINANCIARE TË VITIT 2018

REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKO FINANCIARE TË VITIT 2017

REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKO FINANCIARE TË VITIT 2015

REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKO FINANCIARE TË VITIT 2014