Vendim nr.26, datë 11.09.2023

Vendim nr.25, datë 13.06.2023

Vendim nr.24, datë 13.06.2023

Vendim nr.23, datë 12.06.2023

Vendim nr.22, datë 12.06.2023

Vendim nr.21, datë 12.06.2023

Vendim nr.20, datë 30.05.2023

Vendim nr.19, datë 30.05.2023

Vendim nr.18, datë 30.05.2023

Vendim nr.17, datë 30.05.2023

Vendim nr.15, datë 02.05.2023

Vendim nr.14, datë 28.03.2023

Vendim nr.12, datë 28.03.2023

Vendim nr.13, datë 28.03.2023

Vendim nr.11,datë 27.02.2023

Vendim nr.10, datë 27.02.2023

Vendim nr.9, datë 27.02.2023

Vendim nr.8, datë 27.02.2023

Vendim nr.7, datë 27.02.2023

Vendim nr.2, datë 21.02.2023

Vendim nr.6, datë 21.02.2023

Vendim nr.5, datë 21.02.2023

Vendim nr.4, datë 21.02.2023

Vendim nr.3, datë 21.02.2023

Vendim nr.1, datë 21.02.2023