Vendimi i Këshillit Drejtues, Nr.47, datë 15.11.2021

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 12, dt.11.04.2022

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 11, dt.11.04.2022

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 10, dt.11.04.2022

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 9, dt.15.03.2022

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 8, dt.15.03.2022

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 7, dt, 15.03.2022

Vendim i Këshillit Drejtues Nr.6, dt.10.03.2022

Vendim i Këshillit Drejtues Nr.5, dt.10.03.2022

Vendim i Këshillit Drejtues Nr.4, dt.10.03.2022

Vendim i Këshillit Drejtues Nr.3, dt.04.02.2022

Vendim i Këshillit Drejtues Nr.2, dt.04.02.2022

Vendim i Këshillit Drejtues Nr.1, dt.04.02.2022

Vendim i Keshillit Drejtues nr 12 , date 29.03.2021, mbi caktimin e kohes falas te partive politike gjate fushates zgjedhore

Relacion mbi mbledhjen e Këshillit për Shikuesit dhe Dëgjuesit të RTSH, datë 08.02.2021

Vendime të Këshillit Drejtues, datë 4.02.2021

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 47 dt. 23.11.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 45 dt. 23.11.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 44 dt. 23.11.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 43 dt. 23.11.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 41 dt. 23.11.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 40 dt. 23.11.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 39 dt. 23.11.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 38 dt. 23.11.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 37 dt. 23.11.2020