Vendim nr.11,datë 27.02.2023

Vendim nr.10, datë 27.02.2023

Vendim nr.9, datë 27.02.2023

Vendim nr.8, datë 27.02.2023

Vendim nr.7, datë 27.02.2023

Vendim nr.2, datë 21.02.2023

Vendim nr.6, datë 21.02.2023

Vendim nr.5, datë 21.02.2023

Vendim nr.4, datë 21.02.2023

Vendim nr.3, datë 21.02.2023

Vendim nr.1, datë 21.02.2023

Vendim nr.35, datë 07.12.2022

Vendim nr.34, datë 07.12.2022

Vendim nr.33, datë 07.12.2022

Vendim nr.32, datë 07.12.2022

Vendim nr.31, datë 14.11.2022

Vendim nr.30, datë 14.11.2022

Vendim nr.29, datë 14.11.2022

Vendim nr.28, datë 14.11.2022

Vendim nr. 27, datë 12.10.2022

Vendim nr.26, datë 04.10.2022

Vendim nr.25, datë 04.10.2022

Vendim nr.24, datë 04.10.2022

Vendim nr.23, datë 04.10.2022

Vendim nr.22, datë 01.09.2022