Vendim nr. 10, datë 08.04.2024 për pjesëmarrjen e RTSH në Festivalin Evropian të Këngës 2024

Vendim nr. 9, datë 08.04.2023 për kontratën e shërbimit të transmetimit publik

Vendim nr. 8, datë 08.04.2024 për strukturën programore për 2024

Vendim nr. 7, datë 08.04.2024 per treguesit ekonomiko-financiarë më 1 janar–31 dhjetor 2023

Vendim nr. 35, datë 13.12.2023

Vendim nr. 33, datë 13.12.2023

Vendim nr. 32, datë 13.12.2023

Vendim nr. 31, datë 02.11.2023

Vendim nr. 30, datë 02.11.2023

Vendim nr. 29, datë 02.10.2023

Vendim nr. 28, datë 02.10.2023

Vendim nr. 27, datë 18.09.2023

Vendim nr. 11, datë 24.05.2024

Vendim nr. 6, datë 18.03.2024

Vendim nr. 5, datë 18.03.2024

Vendim nr. 4, datë 18.03.2024

Vendim nr. 3, datë 11.03.2024

Vendim nr. 2, datë 11.03.2024

Vendim nr. 1, datë 22.01.2024

Vendim nr.26, datë 11.09.2023

Vendim nr.25, datë 13.06.2023

Vendim nr.24, datë 13.06.2023

Vendim nr.23, datë 12.06.2023

Vendim nr.22, datë 12.06.2023

Vendim nr.21, datë 12.06.2023